Profileimage by Lm Hong Digital Marketing Specialist from

Lâm Hoàng

available

Last update: 26.04.2023

Digital Marketing Specialist

Graduation: Bachelor of Economics
Hourly-/Daily rates: show
Languages: English (Full Professional)

Keywords

Digital Marketing Search Engine Optimization

Skills

Xin chào, tôi đã làm việc trong lĩnh vực Marketing được 8 năm, tôi có định hướng mở công ty trong tương lai nên đã trau dồi nhiều kỹ năng như: thiết kế, viết nội dung, SEO, Quảng cáo, xây dựng. trang mạng. Cho đến nay tôi đã làm việc ở nhiều cơ quan khác nhau. Tôi có thể tự tin với khả năng và tư duy marketing của mình.

Project history

Local Availability

Only available for the countries Vietnam
Profileimage by Lm Hong Digital Marketing Specialist from Digital Marketing Specialist
Register