Migratiebegeleider en Hoofd Projectsupport (160667952)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
20 months
From:
Matchd
Location:
Zeist
Published at:
12/07/2017
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
1466399

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Startdatum: 
Einddatum: 
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: om 17:00 uur

De uitvraag betreft een dubbelfunctie. Enerzijds het deeltijd vervullen van de rol als migratiebegeleider ARC2, anderzijds deeltijd vervullen van de rol hoofd projectsupport. Voor beide functies is inhoudelijke C2000 expertise onontbeerlijk. 
Primair doel is een bijdrage leveren aan het komen tot een kwalitatief hoogwaardige aanbesteding van randapparatuur C2000 en vervolgens een succesvolle implementatie bij de eenheden van de organisatie.

Als migratiebegeleider -  in nauwe samenwerking met de Teamleider Implementatie – verantwoordelijk voor de uitrol van de nieuw aan te schaffen C2000 randapparatuur en accessoires naar gebruikers en andere stakeholders in de eenheden. Adviseren rondom implementatie en migratievraagstukken.Als Hoofd Projectsupport is verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van een projectbureau en de ondersteuning van het projectmanagement rondom de aanbesteding en de implementatie van C2000 randapparatuur en accessoires.  Het Hoofd Projectsupport is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie-uitingen.Het Hoofd Projectsupport is verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers van het projectbureau en voeren van gehele HR beleid. Secretaris stuurgroep ARC2. Het Hoofd Projectsupport neemt bij afwezigheid van de Projectleider ARC2 diens taken waar.

Taken:

 • Ontwikkelen van vervangingsplannen randapparatuur
 • Begeleiden en adviseren van regionaal projectleiders over plan van aanpak, planning, uitvoering en de ondersteuning vanuit de landelijke teams
 • Begeleiden bij de logistieke uitlevering van C2000 randapparatuuren accessoires richting eenheden
 • Begeleiden bij de logistieke planning van het opleidingstraject
 • Vervullen van makelaarsfunctie tussen eenheden en MDC
 • Tijdig signaleren van knelpunten en actie ondernemen richting verantwoordelijke partijen
 • Opstellen van diverse adviesrapporten
 • Verzorgen projectadministratie conform Prince2
 • Ondersteunen bij inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten, vergaderingen, etc.
 • Ondersteunen bij het schrijven van beleidsnotities, rapportages en overige documenten
 • Ondersteunen bij het bewaken van planning en financiën
 • Ondersteunen bij werving, selectie en overige personeelszaken
 • Verzorgen van interne en externe communicatie-uitingen
 • Contact onderhouden met stakeholders in verband met administratieve en praktische zaken
 • Begeleiden en adviseren van regionaal projectleiders
 • Leiding geven aan medewerkers projectbureau.