Cobol Java Engineer/Ontwikkelaar/Tester

Job type:
on-site
Start:
November 2015
Duration:
6 months
From:
DS8 Consulting
Place:
Overijssel
Date:
10/18/2015
Country:
flag_no Netherlands
project ID:
1002981

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

Voor onze klant in Nederland zijn wij op zoek naar Cobol Ontwikkelaar/Testers voor een migratie project.

Het (in projectverband) ontwikkelen en onderhouden van kwalitatief hoogwaardige ICT-systemen, waarbij zowel de bedrijfsdoelstellingen van de opdrachtgevers optimaal ondersteund worden (functionaliteit) als de doelstellingen van de ICT-omgeving m.b.t. het ontwikkelen, beheren en exploiteren van de systemen.
Beleids- en beslissingsvrijheid
Binnen de geldende architecturen, kaders, regels, procedures en richtlijnen van de eenheid en binnen de afbakening van zijn opdracht heeft de ontwikkelaar de vrijheid zelfstandig dan wel in teamverband zijn werk te organiseren en uit te voeren.
De ontwikkelaar is gehouden aan de, veelal in projectverband, gemaakte afspraken betreffende planning, tijd en kosten. De rapportage hierover is aan het projectmanagement.
De ontwikkelaar onderhoudt contacten met de systeemontwerper, de testers en de applicatiebeheerders.

Ervaring met (marktconforme) ontwikkelmethodieken (oa waterval, Agile etc.) Bancaire kennis (NIBE)/kennis van de organisatie Kennis van minimaal 2 programmeertalen Kennis van testen Kennis van minimaal 1 (hardware) platform Kennis van Lean Basiskennis Informatisering

Vaardigheiden:

Cobol en/of Java

CICS

Tandem

z/OS

Javascript

Unix

Scrum/Agile