Cobol utvecklare

Job type:
on-site
Start date:
ASAP 1-4 weeks
Duration:
6 months +
From:
Next Ventures Ltd
Location:
Stockholm
Published at:
02/14/2017
Country:
flag_no Sweden
Project ID:
1287644

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Cobol utvecklare

Description: Programming language skills: Cobol

Language skills: Swedish

Industry experience and knowledge: Insurance Necessary CV language:

Swedish Role description:

Arbetet bedrivs i mycket nära samarbete med affärsverksamheten. Rollen som Cobol-utvecklare innebär en utmanande och omväxlande vardag i ett leveransteam som alla jobbar mot samma mål. Jobbet ställer höga krav på samarbets- och kommunikationsförmåga. Du ska ha eget driv och vara ansvarstagande. Du kommer jobba tillsammans andra utvecklare och kravanalytiker under ledning av en teamcoach. Teamen jobbar enligt agil arbetsmetodik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Vidmakthålla och vidareutveckla området kollektivavtalad pension på ett kostnadseffektivt sätt

Bibehålla en stabil driftsmiljö inom området individuell sakförsäkring, individuell livförsäkring och fondförsäkring

Bibehålla, förvalta och till viss del avveckla nuvarande systempark så att vi fortsatt kan ge bra service till affären och slutkund.

Utföra utvecklingsuppdrag, både av större och mindre karaktär, i samtliga stordatorsystem inom förvaltningsområde Pension

Tjänsten avser heltid (40 timmar/vecka) under 6 månader.

En naturlig del av uppdraget är att dokumentera arbetet och föra kunskaper vidare.

Tätt samarbete med utvecklare på plats och kompetensöverföring i det dagliga arbetet Omvärldsbevakning och i samband med det, kunskapsspridning till teamets utvecklare.

Produkter/tredjepartslicenser: SDF2, Assembler, Smarttest, Easytrieve

Kompetensnivå:

Mycket goda kunskaper i Cobol.

Goda kunskaper i DB2, SQL, JCL, IMS, DL1.

Önskvärt med erfarenhet av SDF2, Assembler, Smarttest, Easytrieve, Oracle.

Önskvärt med tidigare erfarenhet av försäkringsbranschen

Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder är meriterande

More information is available on application