Communicatieadviseur (40452003)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
40 months
From:
The School Factory
Location:
leiden
Published at:
05/22/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
909670

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

 Adviseur milieucommunicatie

Functiebeschrijving
De nieuwe collega gaat werken in het team Communicatie, bestaande uit zes personen. Hiërarchisch valt het team onder de afdeling Advies. In de praktijk werkt het team uiterst zelfstandig aan een veelheid aan activiteiten. Het team zoekt daarbij voortdurend naar een optimale balans tussen klantgerichtheid en inhoudelijke kwaliteit.

Je neemt een aantal communicatieprojecten onder je hoede. Een belangrijke is het aanbesteden en de coordinatie van het bouwen van een nieuwe website, we zoeken iemand die hier ervaring mee heeft. Naast je eigen projecten spring je in waar nodig, om collega's te adviseren en te ondersteunen. Daarnaast denk en doe je mee aan de voorbereiding en uitvoering van allerhande communicatieactiviteiten en -middelen.