Cognos report consultant

Job type:
on-site
Start:
ASAP - 4 weeks
Duration:
2 months
From:
Orcan Intelligence
Place:
Brussel
Date:
06/12/2015
Country:
flag_no Belgium
project ID:
922890

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

Cognos report consultant

Key skills:

- Cognos

- Report studio

De kandidaat heeft minstens 5 jaar ervaring met het genereren van rapporten via Cognos Report Studio. Hij/zij is daarnaast vertrouwd met het genereren van rapporten in batch en is in staat een conditionele opmaak en conditionele rapportering in de gegenereerde rapporten in te bouwen die rekening houdt met het toepassen van bvb. regels met betrekking privacy. (VB. cijfers onder een bepaald aantal mogen niet getoond worden) De kandidaat heeft in het verleden gewerkt met Oracle-databanken in combinatie met Cognos.

De focus van deze opdracht ligt op het bouwen en ondersteunen van de bouw van cognosrapporten. Deze rapporten worden in bulk gegenereerd met het oog op verspreiding naar de onderwijsinstellingen en onderwijspartners. De bestanden moeten uiteindelijk opgeladen worden binnen een LifeRay-omgeving.