Migratie Specialist (48482404)

Job type:
permanent
Start date:
asap
Duration:
24 months
From:
InGoedeBanen
Location:
Amsterdam
Published at:
09/18/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
987073

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Migratie specialist met ervaring op het gebeid van SCCM en App-V.
Het betreft een opdracht die in twee delen op te splitsen is:
Deel 1 betreft een migratie van Windows XP naar Windows 7. Hiervoor dient de gezochte kandidaat te beschikken over kennis en ervaring op het gebied van SCCM (2012 r2), aangevuld met Scripting kennis op het gebied van App-V.
Dit project is inmiddels in gang gezet waarbij van de kandidaat verwacht wordt dat deze het huidige proces ondersteunt.
Deel 2 betreft de inrichting van een datacenter waarbij de huidige IT Infra omgeving overgezet dient te worden naar een Hyper-V infrastructuur. Kennis en ervaring met een dergelijke migratie is gewenst bij de kandidaat.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in Den Bosch en in Amsterdam. Verwachting qua indeling is als volgt. Voor deel 1 geldt dat ca. 80% van de tijd activiteiten vanuit den Bosch dienen plaats te vinden en 20% in Amsterdam in verband met het datacenter project (deel 2). Deel 1 zal tot in april lopen waarbij naar verwachting een stukje nazorg tot mei zal duren. Duur van deel 2 zal in ieder geval tot het eind van dit jaar zijn met naar alle waarschijnlijkheid een verlenging.
Gezocht wordt naar een oplossingsgerichte aanpakker met goede communicatieve eigenschappen die kan presteren onder druk. Kandidaten die eerder ervaring hebben opgedaan binnen een bancaire omgeving verdienen de voorkeur bij onze opdrachtgever (pré)
den Bosch regio plus optioneel Amsterdam