Senior consulent WMO (41371027)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
25 months
From:
The School Factory
Location:
Zuid Holland
Published at:
06/06/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
918989

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Senior consulent WMO

Bodegraven-Reeuwijk

Midden in het Groene Hart ligt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan na de fusie van de voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. De gemeente heeft in totaal bijna 33.000 inwoners die woonachtig zijn in Bodegraven, Reeuwijk of een van de andere kernen die onder de gemeente vallen: Driebruggen, De Meije, Nieuwerbrug, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder.
Door zijn centrale ligging tussen Woerden, Gouda en Alphen a/d Rijn aan de A12, de N11 en de spoorlijn Den Haag-Utrecht is Bodegraven-Reeuwijk goed bereikbaar. Hierdoor is de gemeente een aantrekkelijke vestigingsplek voor bedrijven. De gemeente kenmerkt zich door het vele groen en het vele water en vormt daarmee een prima uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten. Bodegraven staat nog altijd te boek als centrum van de kaashandel. Reeuwijk vormt met De Reeuwijkse Plassen, ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw, een regionale trekpleister voor recreatie in en rondom het water. Het landschap rondom het plassengebied bestaat uit vlakke open polders, doorsneden door lintvormige patronen van wegen, kaden en watergangen.
Bodegraven-Reeuwijk heeft een uitstekend voorzieningenniveau: een zwembad, cultuurcentra, diverse sportverenigingen, een bibliotheek, een theater en diverse musea het is er allemaal te vinden. Daarnaast kent de gemeente een rijk verenigingsleven. De inwoners vormen een hechte gemeenschap en zijn zeer betrokken bij hun woonplaats.
De combinatie van een rijke historie, goede ligging, hoge bedrijvigheid en veel groen, maken Bodegraven-Reeuwijk tot een uitstekende plek om te wonen n te werken. Dit geeft Bodegraven-Reeuwijk tevens een geheel eigen karakter dat gekoesterd wordt door de inwoners en voor het College de basis vormt bij alle ontwikkelingen in en rondom de gemeente.

Wmo-loket
De functie van Wmo-consulent valt onder het cluster Inwoners & Bedrijven. Binnen dit cluster is het Wmo-loket gepositioneerd dat zich grotendeels bezighoudt met dienstverlenende taken aan inwoners en instanties op de gebieden Wmo/welzijn. De consulenten van het Wmo-loket werken nauw samen met het Klant Contact Centrum en het Sociaal Team. De gemeente heeft een samenwerking met Stipter als het gaat om het afnemen van het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform waar de Wmo-consulenten hun werkzaamheden procesmatig in verwerken (intake, beschikking, etc.)

Beschrijving:

Het voeren van een Wmo-kantelingsgesprek met als doel een brede vraagverheldering en analyse van de hulpvraag.
Behandelen van zorgmeldingen (wonen, rollen, vervoer en hulp bij het huishouden) van melding tot beschikking. Dit doe je door middel van een brede Wmo intake (het zogenoemde kantelinggesprek) met de clint met als oogmerk vraagverheldering en analyse van de ondersteuningsvraag, en samen met de clint samenstellen van een arrangement.
Verzorgen van het dagelijks telefonisch spreekuur Wmo.
Beoordelen van de aanvragen. Voeren van overleg, aanvragen en beoordelen offertes, verzorgen van (her)indicatiestelling of aanvragen medisch advies.
Opstellen van rapportages (Persoonlijk Ondersteuningsplan) en adviezen, nemen van besluiten en opstellen van de beschikking en zorgdragen voor de afhandeling. Daarbij hoort het bewaken van de voortgang van het proces van aanvraag tot verstrekking.
Het geven van opdrachten aan leveranciers van Wmo-diensten en -voorzieningen.
Behandelen van bezwaren in afstemming met de adviseur Sociaal domein.
Eventueel verzorgen van voorlichting en advies aan inwoners.

Competenties:

Clintgerichte en dienstverlenende instelling
Goede gespreksvaardigheden
Uitstekende schriftelijke vaardigheden (foutloos Nederlands en kort en bondig formuleren)
Resultaatgericht
Je pakt aanvragen zelfstandig op en werkt ze uit tot een goed onderbouwd besluit. Je kunt omgaan met tegenstellingen en werkdruk
Durven een gesprek met de clint aan te gaan zonder vooraf de uitkomst te weten, zonder de houvast van strikte regels, uitgaan van de vraag;
Doorvragen;
Motiverende of coachende gespreksvoering; Je bent in staat om mensen te bewegen eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun netwerk in te zetten.
Creatief denken: van denken in procedures naar denken in andere, nieuwe opties;
Zelfreflectie in relatie tot normen en waarden, bestaande beelden (achilleshiel);
Helikopterview: als generalist overzicht hebben en verbindingen kunnen leggen;
Flexibel: gezien de dynamiek binnen veranderende gemeentelijk organisatie en veranderingen in het sociaal domein
Analytisch vermogen: ervaringen vertalen naar adviezen voor het sociaal beleid