Grantor Management Consultant (41951129)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
36 months
From:
Select & Match
Location:
Zoetermeer
Published at:
06/15/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
924117

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Grantor Management Consultant

Functie omschrijving

Het informatiesysteem Gefis is een verouderde maatwerkapplicatie, die geëxploiteerd wordt op een mainframe platform. Na de introductie van de zogenaamde componentenarchitectuur voor het bepalen van het recht en de hoogte van de bekostiging van onderwijsinstellingen, wordt nog slechts een deel van de functionaliteit van Gefis gebruikt; verplichten en betalen.
Op basis van een succesvolle proefopstelling van een SAP Grantor Management oplossing is besloten Gefis te vervangen door een standaard SAP-oplossing. Met het vervangen van Gefis wil DUO het bekostigingsproces en de informatievoorziening optimaliseren en voorzieningen inrichten voor vereenvoudiging en adequaat toezicht.

Opdrachtomschrijving
Het project bestaat uit vier deelprojecten: Techniek, Realisatie, Migratie en Organisatie, waarbij Realisatie bestaat uit een team SAP en een team non-SAP.
DUO zoekt voor het deelproject SAP-realisatie en het deelproject migratie een technisch SAP ABAP Grantor Management (GM) consultant.

Doelstelling
De kandidaat wordt voor 50% ingezet op het deelproject SAP-realisatie voor het beschrijven, ontwikkelen en bouwen van maatwerk voor de gekozen SAP GM oplossing. Daarnaast wordt de kandidaat voor 50% ingezet op het deelproject migratie voor het beschrijven, ontwikkelen en bouwen van conversieprogrammatuur voor de gekozen SAP GM oplossing.
Bovengenoemde activiteiten worden uitgevoerd in de Nederlandse taal.

Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden
Deelproject SAP-realisatie (50%)
Kandidaat is verantwoordelijk voor de verwerking van de functionele specificaties. Deze specificaties worden omgezet in een technisch ontwerp en daarna gerealiseerd. Het technisch ontwerp bevat een omschrijving van de gekozen technische oplossing. Kandidaat is ook verantwoordelijk voor de technische test.
Deelproject Migratie (50%)
Kandidaat is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de conversieprogrammatuur ten behoeve van de migratie van data uit het huidige Gefis systeem naar SAP Grantor Management.

Vakmatige taken
· Bouw van maatwerk oplossingen in SAP GM op basis van ABAP, ABAP (OO);
· Het via ABAP programmatuur ontwikkelen van een SAP koppeling met een externe applicaties;
· Inschattingen / calculaties maken van bouwwerkzaamheden op basis van functionele specificaties / wijzigingsverzoeken;
· Vertalen business requirements / functioneel ontwerp naar technisch ontwerp; t.b.v. SAP GM ontwikkelingen ABAP, ABAP (OO);
· Afstemmen oplossing op standaard oplossingsmogelijkheden SAP GM;
· Unittest en rapportage gerealiseerde oplossingen, aanbieding voor oplevering;
· Samenstellen technische documentatie / technisch ontwerp;
· Voorbereiden transport en controleren transport;
· Uitvoeren technische test;
· Ondersteuning functionele consultants bij uitzoeken problemen (trouble shooting);
· Verzorgen van de conversie naar SAP GM (ontwikkelen conversieprogrammatuur en ondersteuning bij het uitvoeren/testen van de