Grondwerker (74245489)

Job type:
on-site
Start:
asap
Duration:
72 months
From:
Try act
Place:
Goes
Date:
07/15/2016
Country:
flag_no Netherlands
project ID:
1168402

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

Voor diverse gerenommeerde relaties is Try-act exclusief op zoek naar grondwerkers.


Ter behoeve van ruilverkaveling, kabel – en leidingwerk, wegenbouw, riolering (renovatie en nieuwbouw), beschoeiing, bronnering en om stuwen en duikers te plaatsen.