Grondwerker (77899735)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
72 months
From:
Try act
Location:
Dordrecht
Published at:
08/19/2016
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
1189287

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Voor diverse gerenommeerde relaties is Try-act exclusief op zoek naar grondwerkers.


Ter behoeve van ruilverkaveling, kabel – en leidingwerk, wegenbouw, riolering (renovatie en nieuwbouw), beschoeiing, bronnering en om stuwen en duikers te plaatsen.