Informatieanalist Instrumentarium (160737622)

Job type:
on-site
Start:
asap
Duration:
20 months
From:
Matchd
Place:
Diemen
Date:
12/07/2017
Country:
flag_no Netherlands


Project description:

Startdatum:
Einddatum:
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: om 10:00 uur

Het doel van het project 3 “Instrumentarium voor informatie-uitwisseling” is om te komen tot een informatiestructuur die het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van uitkomstinformatie mogelijk maakt, zodat het daadwerkelijk beslisondersteunend is in de praktijk. Patiënt en zorgverlener beschikken dan over systemen die samen beslissen mogelijk maken.

Deze doelstelling is uitgewerkt in een gedetailleerd plan van aanpak, waarbij er is gekozen voor een gefaseerde werkwijze. De eerste fase van de opdracht zal zich richten op een analyse van de omgeving. Voor deze eerste fase van het project zoekt de organisatie een informatieanalist met de volgende taken:

  • In kaart brengen van lopende programma’s en initiatieven waarbij er sprake is van informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener om samen beslissen mogelijk te maken.
  • Uitvoeren sterkte-zwaktenanalyses van de lopende programma’s en initiatieven: welke problemen zijn er en wat moet nog worden opgelost om het goed te laten werken (op landelijk niveau).
  • In kaart brengen welke landelijke en regionale oplossingen er zijn die een bijdrage (kunnen) leveren aan de gevraagde oplossingen.
  • Hierbij ook de onderzoeksvragen vanuit de projectstroom ICHOM meenemen
  • Meeschrijven aan de omgevingsanalyse en het plan van aanpak voor de vervolgfase
  • Afstemming onderhouden met de projectstroom ICHOM en eventueel andere projectstromen
  • Rapportages aan projectleider

De projectleider Instrumentarium voor Informatie-uitwisseling is opdrachtgever voor de opdracht.