B3750: Java Ontwikkelaar (193996914)

Job type:
on-site
Start:
asap
Duration:
3 months
From:
Hinttech Staffing
Place:
Apeldoorn
Date:
04/15/2018
Country:
flag_no Netherlands

Project description:
Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

De gezochte medewerker functioneert binnen een bestaand Agile-Scrum team als Java ontwikkelaar (sr) Hij of zij wordt geacht kennis te hebben van Angular 2, dynamisering van daarmee te ontwikkelen schermen (schermen worden voor meerdere middelen ingezet), Java 1.8 waarin JEE6 (webSphere), DB2, mainframe z/OS, IPAS, XML/XSD, Dinq, Jenkins, Sonarqube. In de samenwerking met het team is het gewenst te beschikken over relevante ervaring in het werken met Confluence en Jira. Gegeven de kernfunctie van de twee te bouwen applicaties, gegevenstransport en transformatie naar standaarden is affiniteit, kennis en ervaring met gegevensverwerking, -modulering, -transport en -transformatie een must have. Technisch gezien moet hij/zij in staat zijn de gewenste systemen te koppelen met een brede variatie aan interfaces en specifieke aansluitvoorwaarden. Het team is in omvang zeer beperkt. Hij/zij moet relevante specialismen hebben op het integreren van de brokken te bouwen functionaliteit als ook zorgen voor integratie met andere systemen in een breed spectrum van technieken en methoden, ontwikkelplatformen, en programmeertalen. In relatie tot testbevindingen is het vereist te beschikken over een excellent analytisch vermogen om daarmee richting te kunnen geven enerzijds aan een directe oplossing danwel aan een breder technisch fundament onder de te bouwen