Tester / Testengineer (304468487)

Job type:
on-site
Start:
asap
Duration:
24 months
From:
sQout
Place:
Apeldoorn
Date:
03/15/2019
Country:
flag_no Netherlands
project ID:
1741840

Project description:
Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

Ben jij de .Net tester die in een klein team alle facetten van het testvak kan uitvoeren? Krijg jij energie om binnen een project verantwoordelijk te zijn voor alles dat met testen te maken heeft? Heb jij een professionele houding en sta je voor kwaliteit?Van de .Net tester wordt verwacht dat hij/zij de specificaties kan destilleren en interpreteren vanuit het functioneel- en/of technisch ontwerp of vanuit de acceptatiecriteria. Desgewenst zal de tester de procesflow achterhalen (bijvoorbeeld ism de product owner, de business of eindgebruikers), zodat de specificaties helder worden en tests kunnen worden gemaakt. Soms is er (bijna) geen documentatie en zullen de specificaties herleid moeten worden vanuit de bestaande applicatie. Vervolgens vertaalt de tester de specificaties naar functionele tests en werk hij/zij de documentatie bij naar aanleiding van nieuwe inzichten. De tester voert de functionele tests uit, legt de testresulaten vast en maakt indien gewenst een testrapportage. Bij opzetten en uitvoeren van de acceptatietest ondersteun hij/zij de eindgebruikers. Van de tester verwachten we een pro-actieve houding, waarbij een weerbare houding binnen het team vanzelfsprekend is. Tevens heeft de tester een passievolle houding ten opzichte van het testvak met een sterke intrinsieke motivatie. De tester is in staat om zelfstandig zijn werk te plannen en af te stemmen met de overige teamleden. Binnen het team MCC .Net wordt ingezet op testautomatisering, waarbij nu Robot Framework wordt gehanteerd. Het spreekt voor zich dat het de voorkeur verdient om tijdens deze projecten tevens testautomatisering te realiseren.