CAD Designer

Job type:
on-site
Start date:
ASAP
Duration:
9 months
From:
Aston Carter
Location:
BE
Published at:
02/08/2012
Country:
flag_no USA
Project ID:
312746

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Missie
- Het realiseren van bouwkundige en
technische uitvoeringsplannen op CAD in
het kader van de te realiseren projecten
- As built houden van de plannen van de
gebouwen en technische installaties

Taken
- Het vertalen van de voorontwerpen naar de bouwkundige en technische
uitvoeringsplannen
- Zorgen voor de coördinatie/integratie tussen de verschillende
technieken
- Opstellen van meetstaten
- Uitvoeren van controles van de werkelijke toestand en opmetingen
ter plaatse (bij de klant)
- Documentopvolging in projectfase
Aston Carter Ltd is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.