Nederlandstalige Business Analyst voor contract in Belgie

Job type:
on-site
Start date:
ASAP
Duration:
8 months + extension
From:
Miracle Partners
Location:
Brussel
Published at:
02/01/2014
Country:
flag_no Belgium
Project ID:
659631

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Voor mijn overheids klant in Vlaanderen (Belgie) ben ik momenteel op zoek naar een Nederlands/Vlaamstalige Business/Functioneel Analyst voor een 8 maanden contract met optie to verlenging.

De Business/Functioneel Analyst heeft de volgende taak moet verschillende analyse opdrachten uitvoeren ter uitbreidng van de ICT en deze ondersteunen en te adviseren.

De business analist zal onder andere de volgende opdrachten uitvoeren:

Behoefte- en procesanalyse:
Onderzoeken en documenteren van klantbehoeften en bedrijfsprocessen; Bevragen van klant(en), zowel opdrachtgever(s) als eindgebruiker(s), en evt. andere betrokkenen i.v.m. gewenste verbetertrajecten; Documenteren van de eisenanalyse aan de hand van gangbare methodieken (bvb. UML use case diagrammen); Documenteren van bedrijfsprocessen a.h.v. gangbare methodieken (bvb. Processflows).

Implementatie en change management:
Concretisering van de vereiste veranderactiviteiten en uitvoering ervan; Klankbordfunctie en inhoudelijk advies i.v.m. uitvoering implementatieplan.

De Business/Functioneel analyst beschikt over de volgende technisch en functionel kennis om succesvol te zijn in deze rol: Business architectuur Business analyse; Functional Architecture; Functional Analyse; Testing; Ruime en brede kennis van technische architectuur.

Je hebt een sterke klant- en servicegerichte instelling:
Gedreven en inspirerend; Zeer communicatief, helder en volledig, zowel schriftelijk en mondeling, aangepast aan verschillende doelgroepen; Business analyse;  Uitmuntend in conceptueel, analytisch, gestructureerd en pragmatisch werken; Grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin; Diplomatisch en oplossingsgericht; Ervaring met projecten voor de overheid, en specifiek voor lokale besturen en veiligheid, strekt tot voordeel. Nederlandstalig is een absoluut vereiste voor deze rol.

Mocht je een Business/Functioneel analyst zijn met de hierboven beschreven ervaring, stuur dan onmiddelijk je CV voor meer informatie.