OSS Solutions Architect

Job type:
on-site
Start date:
ASAP
Duration:
26 weeks
From:
Volt
Location:
Brussel
Published at:
03/18/2014
Country:
flag_no Belgium
Project ID:
680792

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Project Architect (OSS)

Voor elk project werkt de Project Architect nauw samen met de business requestor, domein experten en project manager teneinde end to end oplossingen te definiëren.
Hoofdverantwoordelijkheden:
* Je begrijpt en analyseert businessnoden en je durft ze ook in vraag stellen
* Je werkt, in nauwe samenwerking met de delivery teams, de end to end architectuur een oplossing uit, rekening houdend met de business (functionele) en operationele (niet functionele) behoeften
* Je verzamelt en evalueert de schattingen in nauwe samenwerking met de delivery domeinen
* Je ondersteunt het solution development, de testing en de implementatie
De project architect bouwt aan de oplossingen voor de toekomst !
Secondaire activiteiten:
* Je maakt een eerste evaluatie op van de business request, je bepaalt een mogelijke oplossing alsook eerste kostenraming (intake process)
* Je begrijpt de businessnoden teneinde de aanvrager te kunnen helpen bij het formuleren van zijn behoeften
* Indien nodig spring je in bij andere project architecten en je deelt jouw ervaring tijdens specifieke fora.
* Je ondersteunt de test managers bij het definiëren van de testing strategie en scenario's
* Je neemt deel aan het uitwerken van de "roadmap" in samenwerking met "enterprise" architecten en domeinarchitecten

Profiel

* Je bent Ingenieur in Telecommunicatie/IT of gelijkwaardig door ervaring
* Je bent vertrouwd met de architectuur van de applicatie in BSS/OSS
* Je hebt sterke analytische vaardigheden
* Je bent open minded en creatief
* Je bent resultaat georiënteerd
* Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
* Je bent in staat te onderhandelen om conflicten op te lossen en tot een beslissing te komen
* Je hebt een zeer goede kennis van Frans, Nederlands en Engels zowel schriftelijk als mondeling.

Fonction: Project Architect (ITS/OSS)

Pour chaque projet, le Project Architect travaille en étroite collaboration avec le demandeur (Business), les experts domaines et le project manager pour définir l'architecture de la solution de bout en bout.

Responsabilités principales:
* Comprendre, analyser et challenger les besoins de l'entreprise.
* Elaborer l'architecture de la solution de bout en bout en étroite collaboration avec les équipes en charge du développement, sur base des exigences d'entreprise (fonctionnelles) et opérationnelles (non fonctionnelles).
* Collecter & évaluer les estimations en étroite collaboration avec les delivery domains.
* Assurer le support lors du développement, des tests et de l'implémentation.
Le project architect construit les solutions du futur !
Activités secondaires:
* Réaliser la première évaluation de la demande Business et déterminer une première solution ainsi que les coûts (processus d'intake)
* Comprendre les besoins du business afin d'être en mesure d'aider le demandeur à formuler ses exigences
* Aider les autres project architects et partager votre expérience lors de sessions spécifiques
* Soutenir les test managers afin de définir la stratégie & les scénarios de testing
* Participer à l'élaboration des roadmaps en collaboration avec les entreprise architectes et les domaine architectes
Profil
* Ingénieur en télécommunication/IT ou expérience équivalente
* Etre familier avec l'architecture de l'application dans BSS/OSS
* Très bonnes compétences analytiques
* Esprit ouvert et créatif
* Orienté résultats
* Excellente habiletés de communication
* Capable de négocier afin de résoudre les conflicts et d'aboutir à des décisions
* En + France or EN + NL