PHP ontwikkelaar gezocht! (35059271)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
12 months
From:
InGoedeBanen
Location:
Delft
Published at:
02/22/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
855742

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Je gaat werken aan onze websites. Deze onderhoud je, verbeter je en voorzie je van nieuwe features. Hierbij wordt veel belang gehecht aan eigen inbreng. Ideeën die je hebt of nieuwe technologie die je ontdekt en volgens jou van pas kan zijn voor onze sites worden in brainstormsessies onder de loep genomen, aan de hand waarvan we aan de slag gaan om onze services te verbeteren.