Communicatieadviseur (36277917)

Job type:
on-site
Start:
asap
Duration:
40 months
From:
The School Factory
Place:
leiden
Date:
03/12/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
project ID:
866798

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

 Adviseur milieucommunicatie

Functiebeschrijving
De nieuwe collega gaat werken in het team Communicatie, bestaande uit zes personen. Hiërarchisch valt het team onder de afdeling Advies. In de praktijk werkt het team uiterst zelfstandig aan een veelheid aan activiteiten. Het team zoekt daarbij voortdurend naar een optimale balans tussen klantgerichtheid en inhoudelijke kwaliteit.

Je neemt een aantal communicatieprojecten onder je hoede. Een belangrijke is het aanbesteden en de coordinatie van het bouwen van een nieuwe website, we zoeken iemand die hier ervaring mee heeft. Naast je eigen projecten spring je in waar nodig, om collega's te adviseren en te ondersteunen. Daarnaast denk en doe je mee aan de voorbereiding en uitvoering van allerhande communicatieactiviteiten en -middelen.