Project Engineer Tooling (36857077)

Job type:
permanent
Start date:
asap
Duration:
40 months
From:
WtbE
Location:
Meppel
Published at:
03/24/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
873419

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Als Project Engineer Tooling coördineer je projecten voor het tot stand brengen van tooling, dat nodig is voor het produceren van hoogwaardige componenten. Deze projecten begeleidt je van ontwerp tot realisatie.
Hierbij is het belangrijk dat tooling passend is voor het productieproces en dat het voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Voordat een tool wordt aangemaakt begeleid jij het ontwerp en de verbeterstappen met productie.
Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van; periodiek onderhoud, periodieke inspectie, preventief en correctief onderhoud aan tooling. Je stuurt uitvoerende afdelingen aan en begeleidt de uitbesteding van de ontwerpactiviteiten bij ingenieursbureaus (binnen- en buitenland). Bij afwijkingen of problemen aan een tool kom je met creatieve oplossingen en werkt deze uit in concrete plannen. Waar het gaat om technische specificaties en inhoudelijke afstemming heb je direct contact met klanten en leveranciers.

Na aanmaak van een tool beoordeel jij samen met de kwaliteitsafdeling of aan de gestelde ontwerpeisen voldaan is en help je bij de implementatie van een tool in productie.
Naast het ontwikkelen van plannen en het coördineren van processen, ondersteun jij de productieleiders en medewerkers bij problemen in productie. Je bent dan op de werkvloer om praktische problemen te analyseren en op te lossen. Je stemt voorstellen tot wijziging van een tool af en begeleidt het wijzigingsproces.