Verzuimadviseur (42472457)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
40 months
From:
The School Factory
Location:
Rotterdam
Published at:
06/23/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
929394

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Verzuimadviseur

De verantwoordelijkheden In de functie van Verzuimadviseur ligt jouw primaire verantwoordelijkheid bij het bewaken en aansturen van het verzuim- en re-integratieproces. Hierbij fungeer je als persoonlijke verzuimcoach voor zowel leidinggevende als werknemer. Daarnaast treed je naar de werkgever op als adviseur op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheid.
Deze functie wordt uitgeoefend in minimaal 32 uur per week

De functie Als Verzuimadviseur ben je de centrale spil in het re-integratieproces. Je onderhoudt contacten met werknemers, hun direct leidinggevenden, HRM en eventueel met dienstverleners. Door jouw kennis en kunde weet je het proces van werkhervatting positief te beïnvloeden waarbij je het belang van werkgever en werknemer niet uit het oog verliest. Wanneer het proces stagneert, vind je de oorzaken en onderneem je passende actie. De bedrijfsarts zorgt voor de bedrijfsgeneeskundige borging en is sparring partner voor moeilijk oplosbare casuïstiek.

Bij grotere relaties verzorg je samen met de consultant rapportages naar de klant en evalueer je periodiek de meer beleidsmatige kant van het verzuim. In deze functie onderhoud je de relaties grotendeels via de telefoon.