Monteur Technische Dienst (43686869)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
12 months
From:
InGoedeBanen
Location:
Groningen
Published at:
07/11/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
942298

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

In deze functie heb je te maken met elektro, elektronica, meet- en regeltechniek en procesbesturing t.b.v. kranen en overige hef- en hijsmiddelen. Als Monteur ETD verricht je onderhouds- en modificatiewerkzaamheden en verhelp je storingen op Elektrisch, Instrumentatie en Automatisering (EI&A) gebied zodanig dat deze opdrachten tijdig en overeenkomstig met de vereiste specificaties, geldende normen en voorschriften worden uitgevoerd en hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het in optimale conditie houden van de installaties. De Monteur ETD rapporteert direct aan de Supervisor ETD.

  • Uitvoeren van periodieke inspecties en onderhoudswerkzaamheden;
  • Van het ombouwen van schakelkasten, het schoonmaken van een industriële componenten tot aan onderhoudswerkzaamheden aan alle opnemers en veldapparatuur.
  • Verhelpen en voorkomen van storingen aan apparatuur / installaties aan de hand van ontvangen meldingen: bijvoorbeeld het storing zoeken voor benadering schakelaars tot aan het oplossen van een complexe PLC storing;
  • Uitvoeren van modificatie- en revisiewerkzaamheden op basis van voorbereide werkopdrachten
  • Doen van voorstellen ter verbetering van technische situaties en uit te voeren werkzaamheden.