Medewerker Toezicht en Handhaving (45164440)

Job type:
on-site
Start:
asap
Duration:
25 months
From:
Select & Match
Place:
Houten
Date:
07/28/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
project ID:
953940

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

Medewerker Toezicht en Handhaving

Houten

Je plaats binnen de organisatie

Je bent werkzaam binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en wordt aangestuurd door de coördinator Toezicht en Handhaving.

Je taken

  • Je verzorgt en bewaakt de afdoening van meldingen en toezicht- en handhavingsacties en treedt op als vakinhoudelijk aanspreekpunt. Tot je verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, plannen van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten van (vak)specialisten en het bewaken van de voortgang. Verder lever je een bijdrage aan kennisdeling en -vergroting;
  • Je verricht op integrale wijze toezicht- en handhavingstaken door uitvoering te geven aan de Nota Integrale Handhaving. Je rapporteert of beoordeelt rapportages over illegale bouwactiviteiten, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van eventueel aanvullend onderzoek en voert toezicht- en handhavingsinspecties uit. Verder lever je expertise (technisch en/of juridisch) bij het opleggen van bestuursdwang, voer je sancties uit, rapporteer je over de verschillende acties naar diverse publiek- en doelgroepen en betrek je andere (vak)disciplines bij vermeende overtredingen.
  • Rapportering vindt digitaal plaats door middel van de bij de gemeente Houten gangbare geautomatiseerde systemen (GisVG, Digitale Checklisten e,d.).
  • Je levert vakinhoudelijke ondersteuning bij de vertegenwoordiging van de gemeente in rechte, je draagt bij aan de ontwikkeling en evaluatie van het toezicht- en handhavingsbeleid en je vertegenwoordigt de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in projectverband.