Medior Project Manager

Job type:
on-site
Start:
n.a
Duration:
n.a
From:
Harvey Nash BE
Place:
Brussel
Date:
11/28/2015
Country:
flag_no Belgium
project ID:
1027595

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.
Profiel beschrijving :
Jobomschrijving:
Als PM binnen het groepsprogramma (transformatie van financiën) zal je verantwoordelijk zijn voor de oplevering van de integratie van de business processen (legacy platform) met de finance processen ( SAP platform).
Je zal een team aansturen die enerzijds de high level functionele business requirements van de interfaces moet vertalen naar de technische systeem requirements voor de verschillende aanleverende business systemen, en anderzijds stuur je een team aan die de realisatie ervan verzekerd, inclusief de testen.
Timeline : november 2015 > traject afhankelijk van domein (doorlooptijd van meerdere jaren)
Workload : PM-werkvolume is beginnend bij +/- 2,5 dag/week ; evoluerend naar fulltime
Detail info :
Doel:
Het groepsprogramma zal de strategische doelstellingen van financiën mee helpen realiseren.
De groep vertrekt vanuit een ketenproces aanpak, waarbij het uitgangspunt is dat de financiële processen de nodige informatie correct krijgen aangeleverd. Daarbij wordt gezorgd voor een goede balans (tijd, geld & risico) tussen enerzijds het aanpassen van de business processen en anderzijds het afleiden van informatie in de integratielaag.
Er wordt een geïntegreerd finance platform ingepast in de groep Business en IT architectuur.
Voor dit platform werd SAP gekozen.
Omschrijving:
De Colibris 2.0 roadmap start met het bouwen van een prototype in SAP voor België, Frankrijk en Luxemburg. Dit prototype zal de basis vormen voor alle legale entiteiten. Er zal een duurzame integratielaag gebouwd worden zodat SAP de nodige elementen heeft om financiële transacties te registreren.
De opdracht bestaat erin om de nodige data vanuit de verschillende business systemen correct aan te leveren aan de duurzame integratielaag van financiën.
De projectteams werken nauw samen met het team dat het prototype gaat bouwen in SAP.
De PM rapporteert aan de multi project PM binnen het programma.
Aandachtpunten voor PM:
§ Technisch project
§ Ervaring met de opzet van integraties
§ Samenwerking met externe consultants
§ Weinig interactie met business
§ Je zult als projectmanager onderdeel zijn van een programmateam en je project managen in nauwe afstemming met andere projectmanagers en het integration team van het programma (deze laterale afstemming is cruciaal voor het succes van je project)
§ Zin voor verantwoordelijkheid in de oplevering van interfaces
§ Ervaring in het bouwen van interfaces