Testanalist (304468483)

Job type:
on-site
Start:
asap
Duration:
24 months
From:
sQout
Place:
Odijk
Date:
03/15/2019
Country:
flag_no Netherlands
project ID:
1741838

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

Doelstelling:
Van jou wordt verwacht dat jij kwaliteit toevoegt aan de producten van het scrumteam. Tevens wordt van jou verwacht dat jij mee draait in gebruikerstesten buiten het team.

Omschrijving verantwoordelijkheden: 
Je moet testen uitvoeren conform de user stories en het TDO. 
Als lid van het scrumteam meewerken bij alle activiteiten binnen het team, zoals het opstellen van user stories en geven van demo’s. 
Jij hebt een ondersteunende rol bij gebruikers acceptatie testen. 
Beheer van de bevindingen binnen Jira.

Omschrijving taken: 
Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, en op te leveren eindresultaten voor de eigen testtrajecten. 
Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testscripts binnen het team. 
Uitvoeren van mini PRA’s op user stories en epics. 
Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practices. 
Bijdrage leveren door kennisoverdracht, om het testen continu verder te professionaliseren. 
Ondanks dat de kandidaat TMap of ISTQB gecertificeerd moet zijn, is het vakinhoudelijk tevens van belang dat de persoon in staat is het gedachtengoed in de praktijk te brengen en in staat is andere medewerkers hierin te coachen. Waar wij naar op zoek zijn is iemand met ruime ervaring met de methodieken, en de toepassingen daarvan in hun dagelijkse werk.

Contacten: 
Zowel binnen als buiten het team: Scrummaster, Projectleider, Product Owner. 
Verdere contacten liggen richting collega’s van infra beheer en applicatie beheer. 
Leverancier met betrekking tot het uitvoeren van de functionele acceptatietesten (FAT). Deze gesprekken kunnen in de Engelse taal gevoerd worden.

Inzet in de lijn of project:
De inzet is projectmatig.