System Engineer (82707461)

Job type:
on-site
Start date:
asap
Duration:
24 months
From:
WtbE Engineering
Location:
Den Helder
Published at:
10/04/2016
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
1214302

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Als Systeem Engineer:

Draag je verantwoordelijkheid voor de instandhouding op systeemniveau door:

Het zorg dragen voor de ontwikkeling van testplannen en -protocollen en het vaststellen van de systeemprestaties tegen de functionele en technische specificaties, vanuit een systeembenadering (functionele decompositie). Hierbij moet systematisch gewerkt worden om te zorgen dat de functies van het schip aangetoond kunnen worden. Voor technische invulling van de testen moet samen met installatiemanagers gewerkt worden. De System Engineer (SE) is verantwoordelijk voor het overzicht en de aansturing.
Het zorg dragen voor richtlijnen voor het managen en inrichten van het instandhoudingsproces.
Het ondersteunen van de projectleiding bij het definiëren van projectuitvoeringsplannen en het leveren van systeem expertise tijdens de uitvoering.

Zorg je voor systeembeproevingen door:

Het adviseren van de operationele gebruiker bij het opstellen van oefenscenario’s voor het vaststellen van de gebruikswaarde van de Sensoren-, Wapen- en Commando- (SEWACO) en Platform- (PLF) systeemfuncties onder operationele omstandigheden met een reële dreiging, de stafeis wordt hierbij als norm gehanteerd;
Het initiëren van systeembeproevingen t.b.v. het vaststellen van de technische prestaties en de gebruikswaarden van het Platform systeem.
Het op laten stellen van de testplannen van PLF en SEWACO installaties en ketens.

Leid je Integrated Logistic Support (ILS) studies en voert deze zo nodig ook zelfstandig uit door:

Het adviseren bij de instandhoudingvoorbereiding en het up to date houden van de instandhoudingproducten tijdens exploitatie. Zorgen dat het Periodiek Onderhoud (P0), de plannormen en de normen (capability, beschikbaarheid en betrouwbaarheid) van alle PLF en SEWACO installaties up to date zijn en gebundeld worden op scheepsniveau.
Het adviseren van WSM over de instandhouding.
Het initiëren en begeleiden van onderzoek n.a.v. geconstateerde afwijkingen en het nemen van maatregelen ter verbetering van de systeem prestaties;
Het diagnosticeren en oplossen van problemen op systeemniveau;

Leid je, of neem je deel aan, projecten en werkgroepen, welke in het kader van, of in relatie met, Engineering zijn ingesteld voor:

Het zorg dragen voor de technische opdrachtstelling voor nieuwbouw- en instandhoudingsprojecten;
Het in dit kader opstellen van de ontwerpspecificaties voor de beheersfuncties op systeemniveau en het beoordelen van de ontwerpbeslissingen bij nieuwbouwprojecten. (o.a. registratiefunctie voor systeem analyse, configuratiebeheer en diagnostiek);
Het zorg dragen voor de integratie van de installaties in het totaal systeem, hierbij lettend op de samenhang van het systeem.
Het zorgdragen voor de Platform en SEWACO installaties en systeem documentatie tijdens de instandhoudingsfase.