FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEERDER - AMSTERDAM

Job type:
on-site
Start:
n.a
Duration:
n.a
From:
Global Enterprise Partners
Place:
Noord-Holland
Date:
02/14/2020
Country:
flag_no Netherlands
project ID:
1893188

Warning
This project is archived and not active any more.
You will find vacant projects in our project database.

Global Enterprise Partners is op dit moment op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder voor een 6 maanden contract in de directe omgeving van Amsterdam.

Voor dit project is het van belang dat de kandidaat relevante en recente ervaring heeft met functioneel applicatiebeheer binnen de energie sector.

Het is minder van belang met welke ERP tooling er binnen het functioneel applicatie landschap is gewerkt, al bestaat er een minieme voorkeur voor SAP

FUNCTIE:

 • Bewaakt de continuïteit, betrouwbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de systemen door het (doen) uitvoeren van kwaliteitscontroles en onderhoud.
 • Coördineert het verzamelen van meetgegevens t.a.v. de services, analyseert de resultaten, signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen.
 • Is verantwoordelijk voor up to date gebruikersdocumentatie
 • Ondersteunt gebruikers bij het gebruik van de services. Verzorgt/organiseert zo nodig trainingen en instructies.
 • Neemt de gevoelige en/of complexe storingen en vragen van klanten in behandeling en zorgt voor oplossingen.
 • Maakt planningen en stelt prioriteiten
 • Bespreekt mogelijke oplossingen met klanten of collega's of externe deskundigen
 • Informeert de klant tijdig over de voortgang. Draagt bij aan de ontwikkeling van rapportages in opdracht van de klant.
 • Mate van continuïteit van de services
 • Tijdigheid en kwaliteit van de gebruikersdocumentatie
 • Tijdigheid en kwaliteit van de rapportages
 • Kwaliteit van de aangedragen oplossingen van storingen
 • Kwaliteit en tijdigheid klantrapportages
 • Kwaliteit projectplannen
 • Kwaliteit voorgestelde verbeteringen
 • Inventariseert en analyseert de informatiebehoefte, doet voorstellen tot het aanpassen van de programmatuur en adviseert over de prioriteitsstelling.
 • Inventariseert gebruikerswensen, maakt wijzigingsvoorstellen, vraagt offertes op en stelt een projectplan op.
 • Draait mee in de scrumteams
 • Definieert acceptatie/functionaliteitscriteria.
 • Stuurt de realisatie van projecten binnen Beheer aan en implementeert in overleg met de gebruikers de nieuwe versie van applicaties.
 • Coördineert (acceptatie-)testen, maakt testplannen, voert functionele testen uit en biedt ondersteuning bij gebruikerstesten.
 • Heeft een uniek kennisgebied waarvoor hij/zij zelfstandig verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van beleid, uitvoering en evaluatie.
 • Draagt uit, ondersteunt en initieert verbetervoorstellen

De details van dit contract omvatten het volgende:

- Functie: Functioneel applicatiebeheerder binnen de energiesector

- Startdatum: zo spoedig mogelijk met een uitloop naar medio maart

- Locatie: Amsterdam

- Contract duur: 6 maanden met aanzienlijke kans op verlenging

- Tarief: vertel ons wat je verwacht

Heb je interesse in dit project en voldoe je aan bovenstaand profiel? Neem in dat geval contact op met Jelena Pantic van Global Enterprise Partners op telefoonnummer of mail.