Instrumentation Engineer

Job type:
on-site
Start date:
n.a
Duration:
n.a
From:
Talent-IT
Location:
Antwerpen
Published at:
08/21/2013
Country:
flag_no Belgium
Project ID:
586653

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.
Doel van de functie:1. Optimale beschikbaarheid en condities van gebouwen nastreven binnen farmaceutische productie te Beerse en Olen en Integrated Logistis Department volgens geldende GMP- en veiligheidsnormen. 2. Door controles, herstellingen en
revisies instaan voor de goede werking van de energie-installaties op de Beerse site en Olen. 3. Toepassen van alle GMP en procedures. 4. Ondersteunen van de onderhoudswerkzaamheden door nieuwe en verbeterde technieken te zoeken, voor te bereiden,
evalueren in samenspraak met onderhoudsco rinators en te implementeren. 5. Voorstellen en uitvoeren van verbeteringsvoorstellen. 6. Bijstand verlenen aan onderhoudsco rdinators, proces- en project engineers. 7. Voorkomen dat productie schade ondervindt
ten gevolge van technische storingen in energie-installaties. 8. Toepassen en naleven alle toepasselijke preventieregels- en procedures. 9. Correct gebruik maken van de ter beschikking gestelde persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen. 10.
Storingsonderhoud en preventief onderhoud correct en zelfstandig uitvoeren. 11. Correcte afhandeling werkorders, tijdsregistratie,... 12. Interne - externe opleiding volgen indien noodzakelijk. 13. Zorg dragen voor orde en netheid en dit als een algemene
sfeer ook verder verspreiden. 14. Melden van (bijna) ongevallen, incidenten, afwijkingen of risicovolle situaties. 15. Actief deelnemen aan promotiecampagnes, werken aan veilig gedrag programma's, preventierondgangen ... 16. Flexibiliteit ten toon
spreiden in functie van overwerk en stand-by diensten indien noodzakelijk.Rollen en verantwoordelijkheden:1. Nodige kennis van onderhoudstechnieken en trouble-shooting. 2. PC kennis en meer specifiek Office pakketten (Word, Excel,...) 3. Verantwoordelijk
voor volgen GxP regels. 4. Strikt toepassen van alle preventieregels- en procedures en nauwkeurig in uitvoering en zorgzaam in administratie. 5. Werkt zelfstandig aan meerdere projecten en/of onderhoudsbons. 6. Onderhouden van goede contacten en
samenwerking met de verschillende klanten. 7. Zelfstandig werkvoorbereiding van jobs indien van toepassing. 8. Onderzoek doen naar technische problemen en eventuele oplossingen uitwerken. 9. Introduceren en onderbouwen van nieuwe en betere componenten
voor verschillende installaties rekening houden met: veiligheid, ergonomie, TBN's en conform de GxP regelgeving om kwaliteit installatie, medium en product tot tevredenheid klant te kunnen garanderen. 10. Geeft advies een onderhoudsingenieur en/of
procesingenieur met betrekking tot: HVAC, PLC's, processen en systemen, mogelijke energiereducties,... 11. Volgt indien nodig opleidingen intern en/of extern om evoluerende machinepark te kunnen blijven onderhouden. 12. Maakt gebruik van verschillende
componenten (o.a. IVV's, CIAS, OMR,...) om verbeteringen voor te stellen en uit te voeren, dit op gebied van veiligheid, energie, milieu,... 13. Kennis van het proces en invloed van de componenten op elkaar evenals voldoende inzage in de links tussen
installaties en de toepassingen van de gebruikers. 14. Voorbereidingen en controleren op PID en kanalenplan (HVAC) 15. Basiskennis elektriciteit (elektrische installaties, motorschakelingen,...) 16. Praktische kennis van functioneren van installaties
(ventilatoren, ventielen, compressoren, vacu mpompen en de typische parameters van de machines,...). 17. Voldoende kennis van TIB om werkorders aan te maken, correct af te sluiten, materialen te reserveren en uren te boeken. 18. Streven naar maximale
uurregistratie op werkbons (streefdoel is 100%) 19. Trainingsmatrix steeds voor 90% up to date houden.