Communicatieadviseur (37784017)

Job type:
permanent
Start date:
asap
Duration:
12 months
From:
The School Factory
Location:
Raalte
Published at:
04/09/2015
Country:
flag_no Netherlands
Contact person:
Peter Nieuwpoort
Project ID:
881750

Warning
This project has been archived and is not accepting more applications.
Browse open projects on our job board.

Communicatieadviseur


Functie omschrijving
Het cluster communicatie bewaakt de strategische communicatievisie en levert een motiverende bijdrage aan de realisatie hiervan. Zij is de stimulator, aanjager en bewaker van de ‘C Factor’ binnen de organisatie. Het cluster managet de voor de organisatie relevante issues en maakt een goede inschatting van belangen en afbreukrisico’s voor de organisatie in relatie tot publiciteit.

Zij verzorgen in voorkomende situaties de woordvoering. De adviseurs geven gevraagd en ongevraagd advies over de communicatiestrategie, zeker bij participatieve trajecten, en levert daarmee aantoonbaar een bijdrage aan de doelstellingen van de gemeente Raalte.

Als communicatieadviseur lever je een bijdrage aan de bovengenoemde taken. Je adviseert en begeleidt anderen op het gebied van communicatie en doet voorstellen voor een effectieve communicatieaanpak voor het creëren van acceptatie in de Raalter samenleving en binnen de organisatie.
Daarnaast hebben alle communicatieadviseurs binnen het team een rol en verantwoordelijkheid in het communicatiebeleid en de gemeentebrede (corporate) communicatie.

Over TSF
TSF bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, met referenties. Mocht u niet geselecteerd worden blijft u in ons bestand. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.